TELEMAX tim posjetio ECOC konferenciju

TELEMAX tim posjetio ECOC konferenciju

TELEMAX tim posjetio ECOC konferenciju

Članovi TELEMAX tima su posjetili ECOC (European Conference of Optical Communications), najveću konferenciju iz oblasti optičkih komunikacija na tlu Evrope, koja je ove godine održana krajem septembra u Geteborgu (Švedska) sa ciljem da okupi proizvođače, prodavce, kupce i sve ostale zainteresovane za trenutno najnoviju svjetsku ponudu optičkih kablova, aktivne i pasivne optičke opreme i materijala, optičkih instrumenata i alata, ali i najnovijih opto tehničkih rješenja iz oblasti telekoma i data centara.

Najnovija dostignuća iz oblasti optike predstavilo je skoro 5000 izlagača iz cijelog svijeta. Utisak ne bi bio potpun bez neizostavnog praktičnog dijela koji je prikazao mnogo načina polaganja, povezivanja i mjerenja optičkih kablova.

Konferencijski dio je imao za cilj da kroz prezentacije, debate i studije slučaja prenese iskustvo skandinavskih zemalja koje su su visoko rangirane po konkurentnosti, produktivnosti, inovativnosti, probirljivosti klijenata, efikasnosti poslovanja.

Pored toga iskoristili smo mogućnost da na Sajmu vidimo i uporedimo različite materijale i tehnološka rješenja koja primjenjujemo u projektovanji i izgradnji optičkih mreža.