Telemax edukativna akademija

telemax edukativna akademija

Naša je orjentacija uvijek usmjerena ka klijentima, jer je svaki pojedinac zaposlen u TELEMAX – u posvećen u potpunosti iznalaženju najkvalitetnijih rješenja za klijenta, stalno osluškujući njegove potrebe i zahtjeve, te stvaranju uslova da u što kraćem roku i što kvalitetnije ispoštuje klijentove želje.

Bez lažne skromnosti, TELEMAX je postao kvalitetan “proizvod” u koji je ugrađeno iskustvo i predan rad svih ljudi angažovanih u njegovom sistemu. Inteligentne instalacije, optičke mreže i postizanje visokog  nivoa energetske efikasnosti su bitan dio futura i zato se iskreno nadamo da će se, tek u vremenu koje dolazi, stvoriti ambijent za siguran i uspješan rast i razvoj kompanije. Kvalitet, pouzdanost, kreativnost i iskustvo zaposlenih doprinosi jačanju kompanije i naravno širenju mreže klijenata.

Svjesni smo činjenice da rast kvaliteta ponude zavisi od nivoa obučenosti naših ljudi u čiju edukaciju ulažemo svakodnevno, jer oni moraju biti spremni da odgovore izazovima budućnosti. Svaki pojedinac u ovom kompleksnom mehanizmu doprinio je da ukupan rezultat bude na zavidnom mjestu na skali uspješnosti. TELEMAX edukativna akademija se sastoji od sljedećih komponenti:

  • Test opšte kulture
  • Stručni dio testa
  • Praktična provjera znanja
  • Intervju pred komisijom
  • Početak obuke za kandidate koji prođu prethodne komponente
  • TELEMAX svim izabranim polaznicima obezbjeđuje radno odijelo i alata, kao i zdravstveni pregled