REFERENCE

Tokom našeg dvadesetogodišnjeg iskustva ostvarili smo partnerske odnose sa kompanijama kao što su THALES RAIL SIGNALLING SOLUTIONS, SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC i UEBEX  te sarađivali sa klijentima kao što su M:TEL, HUAWEI, KRAJINA PETROL, GP “NISKOGRADNJA”, GP “Delta”, Gradska Uprava Banja Luka, MUP RS.

Reference iz oblasti solarnih elektrana

DIS PRNJAVOR
 • Snaga elektrane: 780,78 KW
 • Vrsta elektrane: Krov
DRVOPRODEX KARANOVAC
 • Snaga elektrane: 855,4 KW
 • Vrsta elektrane: Krov
TROPIC
 • Snaga elektrane: 654 KW
 • Vrsta elektrane: Krov
DARKO KOMERC LAKTAŠI
 • Snaga elektrane: 414 KW
 • Vrsta elektrane: Krov
TOP INOX PRNJAVOR
 • Snaga elektrane: 392,4 KW
 • Vrsta elektrane: Krov
DERMAL KNEŽEVO
 • Snaga elektrane: 539,61 KW
 • Vrsta elektrane: Krov
PRIMA ISG GRADIŠKA
 • Snaga elektrane: 1516 KW
 • Vrsta elektrane: Krov
NB SOLAR ELEKTRANA 3 SRBAC
 • Snaga elektrane: 249,34 KW
 • Vrsta elektrane: Zemlja
ELEKTRANA 1 SRBAC
 • Snaga elektrane: 249,34 KW
 • Vrsta elektrane: Zemlja
ELEKTRANA 2 SRBAC
 • Snaga elektrane: 249,34 KW
 • Vrsta elektrane: Zemlja
ELEKTRANA 4 SRBAC
 • Snaga elektrane: 249,34 KW
 • Vrsta elektrane: Zemlja
ELEKTRANA 5 SRBAC
 • Snaga elektrane: 249,34 KW
 • Vrsta elektrane: Zemlja
ELEKTRANA 8 SRBAC
 • Snaga elektrane: 249,34 KW
 • Vrsta elektrane: Zemlja
ELEKTRANA 9 SRBAC
 • Snaga elektrane: 249,34 KW
 • Vrsta elektrane: Zemlja
ELEKTRANA 10 SRBAC
 • Snaga elektrane: 249,34 KW
 • Vrsta elektrane: Zemlja
ELEKTRANA 11 SRBAC
 • Snaga elektrane: 249,34 KW
 • Vrsta elektrane: Zemlja
TULUMOVIĆ 1 LAKTAŠI
 • Snaga elektrane: 989,63 KW
 • Vrsta elektrane: Krov
TULUMOVIĆ 2 LAKTAŠI
 • Snaga elektrane: 163,34 KW
 • Vrsta elektrane: Krov

Reference iz oblasti distribucije i instalacije LED rasvjete

Isporuka i ugradnja na sljedećim objektima (2016-2019)
 • Delta Planet Banja Luka,
 • Pivara Banja Luka,
 • Grad Živnice,
 • Carter’s Banja Luka,
 • CineStar Banja Luka,
 • Drvna Industrija Podgraci,
 • Drvna Industrija Vrbas,
 • Niskogradnja,
 • Guma M Banja Luka,
 • H&M,
 • M:tel,
 • Optima Grupa,
 • PEPSICO,
 • Rotas a.d.
 • GOT Solution,
 • SUR Lav,
 • Pub Šestica,
 • Pekam Pub,
 • Top-Fit
 • Salon Jelena,
 • Toledo-Union Clothing,
 • Banja Vrućica Teslić,
 • Fortuna markets,
 • Leburić Komerc,
 • Dis Eurostandard,
 • Maxmara,
 • Butik Tekos,
 • Toledo-Union konfekcija,
 • Krajina Petrol Banja Luka,
 • Market Tea Banja Luka,
 • Stolar Trn,
 • Rotas,
 • Štamparija Tehnoprint,
 • Ukrajinska crkva,
 • Mol na Vrbasu,

Vrijednost projekta 1.300.000.00 KM

Reference iz oblasti projektovanja elektroinstalacija

M:TEL a.d. Banja Luka
 • 2016. – Projekat izvedenog stanja-MSAN 1 elektro-instalacije jake struje
 • 2016. – Projekat izvedenog stanja-MSAN 2 elektro-instalacije jake struje
 • 2016. – Projekat izvedenog stanja-MSAN 3 elektro-instalacije jake struje
 • 2016. – Projekat izvedenog stanja-MSAN 4 elektro-instalacije jake struje
 • 2016. – Projekat izvedenog stanja-MSAN 5 elektro-instalacije jake struje
CENTRALNA BANKA BiH Banja Luka

Projekat izvedenog stanja za elektroinstalacije slabe struje na objektu Centralne banke BiH.

Grad Banja Luka
 • 2003. – Glavni projekat i Projekat izvedenog stanja telefonskog sistema i lokalne računarske mreže za objekat GRADSKE UPRAVE BANJA LUKA
 • 2014. – Glavni projakta za Vodovod Tunjice, Rezervoar R1 5000m3 i pumpna stanica
 • 2015. – Projekat izvedenog stanja Rezervoar RT1 i pumpna stanica Tunjice, elektro faza elektroinstalacije
MUP, Banja Luka
 • 2007. – Izrada međuveza optičkim kablovima u zgradi MUP-a, sa projektom izvedenog stanja
 • 2010. – Izrada međuveza optičkim kablovima u zgradi CJB, CIPS, sa projektom izvedenog stanja
Telemax d.o.o. Banja Luka

Glavni projekat elektroinstalacija jake i slabe struje i inteligentnih instalacija sa KNX softverom za Poslovni Centar TELEMAX

Ministarstvo pravde Sarajevo
 • 2015. – Trafo stanica 10 (20/04 kV); 2×1600 kVA – ZATVOR NAKLO
Rafinerija Brod
 • 2007. – Glavni projekat računarske mreže i telefonskog sistema za fabriku Rafinerija Brod
EFT Stanari
 • 2011. – Glavni projekat elektroinstalacija jake i slabe struje za poslovne zgrade EFT Stanari (Upravna zgrada, restoran i 2 portirnice)
Balkan Investment Banka, Banja Luka
 • 2007. – Glavni projekat elektroinstalacija jake i slabe struje za novu zgradu Balkan Investment banke u Banjoj Luci
Glas Srpske, Banja Luka
 • 2003. – Glavni projekat Rekonstrukcije i adaptacije prostora I sprata – redakcije, Elektroinstalacije jake i slabe struje.
Policijska stanica Brčko
 • 2014. – Glavni projekat elektroinstalacije slabe struje za Policijsku stanicu Brčko, objekat 9000 m2.
Niskogradnja
 • 2015. – Glavni projekat elektroinstalacija, Stambena zgrada, u Ulici Duška Koščice
Tropic Nekretnine, Banja Luka
 • 2011. – Glavni projekat elektroinstalacija jake i slabe struje za stambeno poslovnu zgradu u Ulici Starine Novaka 19 u Banjoj Luci

Reference iz oblasti projektovanja telekomunikacionih optičkih mreža

M:TEL
 • 2013. – Projekat izvedenog stanja za SPOK na relaciji Doboj – Derventa
 • 2014. – Projektovanje i izrada glavnog projekta za izgradnju pristupne
 • mreže, kablovske kanalizacije i SPOK Blagaj, Crni Vrh
 • 2015. – Glavni projekat – SPOK i OPM na relaciji Blagaj BS Crni Vrh
 • 2015. – Glavni projekat: FTTx optička pristupna mreža Prijedor
 • 2015. – Projekat izvedenog stanja M:TEL P.J. Kozarska Dubica
 • 2015. – Projekat izvedenog stanja: Priključak na NN mrežu, Mahovljani, Laktaši
 • 2015. – Projekat izvedenog stanja: Poslovnica Doboj
 • 2015. – Izrada Glavnog projekta za izgradnju pristupne mreže optičkim kablom – Reon Centar 3, Reon Lazarevo
 • 2015. – Izrada idejnih projekata za izgradnju pristupne mreže optičkim kablom (FTTH, FTTB, FTTC) na lokaciji Prijedor
 • 2016. – Pristupna TK mreža Donji Jelovac (Knežica)
 • 2016. – Pristupna TK mreža Mali Mirkovac (Knežica)
 • 2016. – Pristupna TK mreža Gradina (Knežica)

Reference iz oblasti izvođenja u oblasti elektroinstalacija

DZ “NAKLO” ISTOČNO SARAJEVO (2014 – 2017)
 • Elektroinstalacije jake struje uključujući i trafo stanicu – razvodne table, napojni kablovi, instalacije za rasvjetu, instalacije za izjednačavanje potencijala, neprekidno napajanje, centralni baterijski sistem za sigurnosnu rasvjetu, sistem za grijanje oluka i slivnika, gromobranske instalacije
 • Elektroinstalacije slabe struje – sistem vatrodojave, sistem tačnog vremena, RTV instalacija, mreža podataka administracija, mreža podataka ćelije
 • Instalacije security sistema – telekomunikacijski i informacioni sistemi, kontrola pristupa i registracija radnog vremena, alarmni sistemi, prenosne mreže

Vrijednost projekta 8.300.000.00 KM

CENTRALNA BANKA BiH
 • Objekat u Banja Luci, 2014
  • Nastavak projekta: instalacija sistema tehničke zaštite: interfon, video nadzor, kontrola pristupa, evidencija pristupa, evidencija poplave (vlage), protivprovalni sistem, integracija sistema. Objekat 6000 m2.

Vrijednost projekta 450.000,00  KM

 • Objekat u Banja Luci, 2012 – 2013
  • Nabavka, instalacija i programiranje video nadzora proizvođača SONY
  • Nabavka, instalacija i programiranje telefonske centrale Siemens Hipath 3500
  • Nabavka, instalacija i programiranje protivpožarnih i sigurnosnih sistema proizvođača Global Fire tip centrale Juno Net
  • Nabavka, instalacija i programiranje računarsko-telefonske mreže proizvođača Panduit

Vrijednost projekta: 530.000,00  KM

POSLOVNI CENTAR TELEMAX (2011 – 2013)

Poslovni centar „Telemax“ d.o.o. je poslovni objekat kancelarijskog tipa, Po+P+3+Pe, ukupne korisne površine 1567,25 m2. U objektu su izvedene inteligentne KNX električne instalacije renomiranog proizvođača Schneider Electric. Sva rasvjeta u objektu je DALI, „dimabilna“ sa štednim fluo i LED izvorima svjetlosti proizvođača Philips i Intra Lighting. Mrežna, komunikaciona infra struktura je izrađena sa etažnim ormarima, horizontalnim razvodom sa sftp cat 7 kablovima i „up-linkovima“ sa optičkim kablovima.

U objektu su instalirani sledeći sistemi tehničke zaštite:

 • IP video nadzor sa 40 megapixelnih kamera proizvođača SONY
 • Kolor video interfon, SAMSUNG
 • Protiv-provalni sisitem, Paradox
 • Kontrola pristupa, CDVI
 • Vatrodojavni sistem, Global Fire
 • Sistem za detekciju CO gasa, General Electric

Vrijednost Projekta elektroinstalacija sa inteligentnim softverom: 750.000,00 KM

Vrijednost izgradnje Poslovnog Centra:  7.000.000,00 KM

ŽELJEZNICE RS U SARADNJI SA THALES SIGNALLING

Projekat EBRD za potrebe Željeznice RS u saradnji sa Thales Rail Signalling (2010 – 2012) – nabavka, instalacija i puštanje u rad  signalno-sigurnosnih i telekomunikacionih sistema staničnih prelaza na pruzi Doboj-Banja Luka, dionica Kostajnica-Jošavka, stanice Rudanka, Stanari, Stanovi i Ukrina što uključuje radove kako slijedi:

 • Isporuka i ugradnja signalnog i optičkog monomodnog kabla sa 16 niti tipa A-DQ(BN 2Y)(dužine preko 150km za obe vrste kabla)
 • Isporuka i ugradnja kablovskih razdjelnih ormara KODZ, šinskih priključnih ormara
 • Isporuka i ugradnja opreme za nove putne prelaze
 • Isporuka i ugradnja uređaja za kontrolu zauzetosti kolosjeka i skretnica
 • Isporuka i ugradnja izolovanih sastava L i M tipa
 • Isporuka i ugradnja trafo stanica 25/0, 4 kV, 50 Hz
 • Isporuka i ugradnja pružnih telefonskih centrala SIEMENS HIPATH 4000
 • Isporuka i ugradnja stuba signala,signalne ploče i i signalnih uložaka
 • Isporuka i ugradnja brojača za osovine, kontrolnih i postavnih motki
 • Isporuka i ugradnja skretničke elektrohidrauličke postavne sprave
 • Isporuka i ugradnja pružne kombinovane balize 1000/2000Hz iz sistema I60
 • Isporuka i ugradnja lokalnog postavljača u kompletu sa ormarom, upravljačkom pločom

Vrijednost projekta 4.664.000,00 KM

ŽELJEZNICE RS U SARADNJI SA KONČAR-INŽENJERING

Projekat EBRD za potrebe Željeznice RS u saradnji sa Končar – inženjering za energetiku i transport d.d. Zagreb (2011) – nabavka ,instalacija puštanja u rad slijedeće opreme:

 • Trafo stanice kontaktne mreže
 • Niskonaponske mreže i instaliranje električnog grijanja skretnica u željezničkim stanicama Ukrina, Dragalovci, Stanovi i Rudanka.

Vrijednost projekta 300.000,00 KM

ŽELJEZNICE RS

Željeznice RS, Doboj (2005) – nabavka, instaliranje, testiranje i puštanje u rad digitalnih telefonskih centrala SIEMENS HIPATH 4000 u sjedištu ŽRS u DOBOJU i Banja Luci i povezivanje tih centrala signalnim kablom u zatvoren sisitem sa ugradnjom VpiNova i BLPinova.

Vrijednost projekta 650.000,00 KM

DONACIJA EUFORA ZA POTREBE ŽELJEZNICE RS

Projekat donacije EUFORA za potrebe Željeznice RS za rehabilitaciju stanica Osječani i Vranjak (2007). Projekat se sastoji od rekonstrukcije i rehabilitacije komunikacionih i signalno-sigurnosnih sistema na željezničkim stanicama Osječani i Vranjak:

 • Isporuka i ugradnja signalnog kabla
 • Isporuka i ugradnja kablovskih razdjelnih ormara KODZ,šinskih priključnih ormara
 • Rehabilitacija relejnih grupa
 • Isporuka i ugradnja uređaja za kontrolu zauzetosti kolosjeka i skretnica
 • Isporuka i ugradnja pružnih telefonskih centrala SIEMENS HIPATH 4000
 • Isporuka i ugradnja stuba signala, signalne ploče i i signalnih uložaka
 • Isporuka i ugradnja brojača za osovine, kontrolnih i postavnih motki
 • Isporuka i ugradnja skretničke elektrohidrauličke postavne sprave
 • Isporuka i ugradnja lokalnog postavljača u kompletu sa ormarom, upravljačkom pločom

Vrijednost projekta 1.504.000,00 KM

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR, RADIOTERAPIJSKI CENTAR

Klinički Centar, Radioterapijski centar Banja Luka (2010). Nabavka, instalacija, testiranje i aktiviranje sljedećih sistema:

 • Nabavka, instalacija i programiranje Video nadzor proizvođača SONY
 • Nabavka, instalacija i programiranje telefonske centrale Siemens Hipath 3500
 • Nabavka, instalacija i programiranje protivpožarnih i sigurnosnih sistema proizvođača Global Fire
 • Nabavka, instalacija i programiranje računarsko-telefonske mreže proizvođača Panduit za kanalice Draka za UTP kabl
 • Nabavka, instalacija i programiranje audio sistema
 • Nabavka, instalacija i programiranje bolničkog sistema signalizacije
 • Nabavka, instalacija i programiranje RTV sistema
 • Nabavka, instalacija i programiranje rasvjete INTRA
 • Nabavka, instalacija trafo stanice proizvođača SCHNEIDER ELECTRIC
 • Nabavka, instalacija napojnog kabla proizvođača Fabrika kablova Jagodina
 • Nabavka, instalacija UPS-a i agregata

Vrijednost projekta 1.345.000,00  KM

EUROLUX - TRŽNI CENTAR “MERKATOR”

EUROLUX Ljubljana – objekat MERKATOR u Banjaluci (2009) – nabavka i instalacija sistema od 1300 javljača požara i  dojave gasa u TC Merkator, Banja Luka površine 40.000 m2

Oprema: GLOBAL FIRE tip centrale JUNO NET

Vrijednost projekta 350.000,00  KM

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Ministarstvo unutrašnjih poslova objekat CIPS– izdavanje ličnih karata i pasoša Banja Luka (2010):

 • Nabavka i instalacija red sistema i šaltersko ozvučenje sa govornom automatom
 • Nabavka, instalacija i programiranje sistema video nadzora proizvođača SONY
 • Nabavka, instalacija i programiranje protivpožarnih i sigurnosnih sistema
 • Nabavka, instalacija i programiranje računarsko-telefonske mreže
 • Nabavka, instalacija i programiranje audio sistema
 • Nabavka, instalacija i programiranje RTV sistema
 • Nabavka, instalacija rasvjete INTRA
 • Nabavka, instalacija trafo stanice SCHNAIDER ELECTRIC
 • Nabavka, instalacija UPS-a i agregata

Vrijednost projekta 830.000,00 KM

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA RS (2006)
 • Ugradnja i puštanje u rad digitalnih ISDN centrala HIPATH 4000 proizvođača SIEMENS i to u CSB Banja Luka i CSB Trebinje sa kapacitetom preko 300 lokala na slijedećim lokacijama CJB Banja Luka, Trebinje, Doboj, Bijeljina i Istočno Sarajevo.

Vrijednost projekta 800.000,00 KM

 • Računarsko telefonska mreža sa instalacijom optičkih kablova i optičkih patch panela u Centru javne bezbjednosti u Banjaluci.

Vrijednost projekta 400.000,00 KM

NARODNA SKUPŠTINA RS (2008)

Izvođenje radova na adaptaciji velike sale u Narodnoj skupštini RS:

 • Nabavka, instalacija i programiranje sistema video nadzora
 • Nabavka, instalacija i programiranje protivpožarnih i sigurnosnih sistema
 • Nabavka,instalacija i programiranje računarsko-telefonske mreže
 • Nabavka, instalacija i programiranje audio sistema
 • Nabavka, instalacija i programiranje RTV sistema
 • Nabavka, instalacija rasvjete za potrebe snimanja direktnog televizijskog prenosa iz Velike sale Skupštine
 • Nabavka, instalacija UPS-a i agregata

Vrijednost projekta 830.000,00 KM

GLAS SRPSKE

GLAS Srpske, Banja Luka, sanacija redakcije (2006). Projekat sadrži nabavku, instalaciju, provjeru i puštanje u rad sljedećih sistema:

 • Nabavka, instalacija i programiranje sistema video nadzora
 • Nabavka, instalacija i programiranje protivpožarnih i sigurnosnih sistema
 • Nabavka, instalacija i programiranje računarsko-telefonske mreže
 • Nabavka, instalacija i programiranje audio sistema
 • Nabavka, instalacija i programiranje RTV sistema
 • Nabavka, instalacija rasvjete
 • Nabavka, instalacija trafo stanice
 • Nabavka, instalacija UPS-a i agregata

Vrijednost projekta 700.000,00 KM

GRAD BANJA LUKA

Gradska Uprava Banja Luka (2003) -izgradnja do sada najveće računarsko-telefonske mreže u RS. Mreža sadrži 1000 portova realizovanih strukturnim kabliranjem u kategoriji 5e, od kojih je 400 portova za telefonske priključke, a oko 600 za računarske priključke. Pri tome su vertikalne cjeline (spratovi) međusobno povezani optičkim kablom.

Korištena je oprema renomiranih svjetskih proizvođača kao što su Panduit, Krone za pasivnu opremu, Cisco za aktivnu mrežnu opremu, a instalirana je i nova telefonska centrala HICOM 330 H, proizvođača SIEMENS. Treba naglasiti da je ovo prva centrala iz familije HICOM 300 centrala, realizovana kao komercijalni projekat na području RS.

Vrijednost projekta 810.000,00 KM

Reference iz oblasti izgradnje optičkih mreža

M:TEL BANJA LUKA (2013-2017)
 • Doboj – Derventa SPOK (spojni put optičkim kablom) – uduvavanje pored postojećeg kabla
 • Orlovača, Prijedor – Pristupna mreža i SPOK za MSAN i mini MSAN
 • Pristupne mreže, optički kablovi i telekomunikaciona kanalizacija na različitim lokacijama u sljedećim gradovima: Banja Luka, Kotor Varoš, Gradiška, Srbac, Prnjavor, Istočni Drvar, Laktaši, Prijedor
 • Izgradnja radio baznih stanica: BS Novo Selo, BS Mahovljani
 • Izvođenje radova na izgradnji elektro energetskih objekata na IPAN uređajima za 4 optička pravca: Krušik, Kruševlje, Sava Sjever, Jug
 • Izvođenje radova na izgradnji optičke pristupne mreže u Bijeljini na područjima: Krušik, Kruševlje, Sava Sjever, Jug (50% grada)
 • Izgradnja GPON FTTH mreže na području solitera u Bijeljini
 • Izgradnja GPON FTTH mreže za stambenu zgradu investitora KRAJINA u Banjaluci
 • Idejni projekat FTTx mreže za grad Prijedor
 • Glavni projekat optičkog kabla na relaciji Blagaj-Crni Vrh
 • Glavni projekat optičke pristupne mreže za naselja u dolini Japre (uz optički kabl Blagaj-Crni Vrh)
 • Izgradnja optičke pristupne mreže na području Gornjih Vijačana
 • Izgradnja SPOK Blagaj-Crni Vrh
 • Izgradnja SPOK Novi Grad-Kostajnica
 • Izgradnja OPM Banja Luka
 • Izgradnja OPM Dolina Japre (razvodna mreža)-faza I i faza II
 • Izgradnja OPM Novi Grad
 • Izgradnja OPM Banja Luka TKC

Vrijednost narudžbenica na godišnjem nivou 1.500.000,00 KM