Postavljeno prvo solarno drvo u Banja Luci

Solarno drvo

Postavljeno prvo solarno drvo u Banja Luci

TELEMAX je 3. januara 2017. godine kompaniji M:TEL isporučio prvo solarno drvo koje transformiše solarnu energiju u električnu, što će stanovnicima Banja Luke omogućiti punjenje baterija mobilnih telefona i ostalih pametnih uređaja.

Solarno drvo je montirano ispred sjedišta kompanije M.TEL, sa ciljem da se pored praktične namjene podigne svijest građana o obnovljivim izvorima energije kao potencijalu koji se još uvijek nedovoljno koristi.