ISO sertifikacija

ISO sertifikacija

Pandemija koja je uveliko paralizovala svijet, zaustavila poslovanja i ugasila mnoge biznise je takođe stvorila nove prilike i nove načine poslovanja. Mnogo kompanija je usvojilo i primjenilo digitalnu transformaciju te na taj način ili u potpunosti promjenilo poslovanje ili isto poboljšalo. One najbolje su iskorištavale manjak kretanja i novi način rada tako da su se fokusirale na unutarnje uređenje kompanija i pripremu na nadolazeći period.

Budući da kompanija Telemax posluje po sloganu “Budućnost danas” i da radi kao jedna od najboljih situaciju pandemije je iskoristila na unapređenje poslovanja. Uvedeni su ISO standardi 9001:2015 i 14001:2015, te je rađena priprema za CE sertifikaciju City Gecko proizvoda.

ISO standard 9001:2015 je vezan za upravljanje poslovnim procesima kompanije. Standard omogućava praćenje, analiziranje i unapređenje najvažnijih ključnih poslovnih procesa u kompaniji u cilju ostvarivanja koristi za sve učesnike.

Stečeni Sertifikat se odnosi na:

  • projektovanje i ugradnju elektroinstalacija, elektroenergetskih sistema napajanja, trafostanica, rasvjete i sistema tehničke zaštite: vatrodojave, kontrole pristupa, video nadzora kablovske televizije, audio sistema i računarsko – telefonske mreže
  • razvoj, proizvodnu i prodaju solarnih proizvoda City Gecko
  • prodaju i ugradnju sertifikovanih sistema LED rasvjete
  • izgradnju optičkih mreža, pristupnih TK mreža, kablovske kanalizacije i spojnih optičkih puteva

Dva glavna razloga za implementaciju sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001 su:

  • Poboljšana efikasnost rada: niži proizvodni troškovi zbog manje neusaglašenih proizvoda (manji škart), manja dorada, niža stopa odbacivanja i manji broj grešaka zbog unapređenih poslovnih procesa
  • Pristup novim tržištima i uvećanje udela na postojećem tržištu.

Uvođenjem ISO standarda 14001:2015  donesena je i strateška odluka transformacije kompanije. ISO 14001:2015 je prepoznat kao upravljački alat koji daje smjernice kako djelotvornije upravljati aspektima okoline i njihovim rizicima i prilikama vezanim za aktivnosti organizacije, proizvode i usluge, istovremeno uzimajući u obzir zaštitu okoline, prevenciju zagađenja i društveno ekonomske potrebe.

Stečeni Sertifikat se odnosi na:

  • projektovanje i ugradnju elektroinstalacija, elektroenergetskih sistema napajanja, trafostanica, rasvjete i sistema tehničke zaštite: vatrodojave, kontrole pristupa, video nadzora kablovske televizije, audio sistema i računarsko – telefonske mreže
  • razvoj, proizvodnu i prodaju solarnih proizvoda City Gecko
  • prodaju i ugradnju sertifikovanih sistema LED rasvjete
  • izgradnju optičkih mreža, pristupnih TK mreža, kablovske kanalizacije i spojnih optičkih puteva

Sertifikate je dodijelilo sertifikaciono tijelo za sisteme menadžmenta StandCert d.o.o.