Elektro Edukacioni Centar (EEC)

telemax edukativna akademija

Novi izazovi u poslovanju zahtjevaju nova pristupanja rješavanju istih. Nedostatak kvalitetne i stručne radne snage je jedan od izazova sa kojim se susreću poslodavci.

Budući da smo jedni od lidera na tržištu elektroinstalacija jake i slabe struje sa dvadesetogodišnjim iskustvom odlučili smo pokrenuti Elektro Edukacioni Centar (EEC) putem kojeg ćemo organizovati edukacije za zainteresovane polaznike. Na ovaj način doprinosimo razvoju tržišta elektroinstalacija kao i pojedincima koji namjeravaju nastaviti i izgraditi karijeru u ovom polju. Trenutno smo se fokusirali na edukacije za Električare jake struje i Električar slabe struje.

Edukacija se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela sa ukupnim fondom od 60 časova. Predavači su iskusni inženjeri i vođe projekata sa višegodišnjim iskustvom na polju elektroinstalacija. Kako bi svaki od kandidata dobio potrebnu posvećenost predavača grupa koja pohađa edukaciju neće biti veća od 12 učesnika.

Predavanja i praktični dio će se odvijati u PC Telemax gdje će se učesnicima obezbijediti svi potrebni materijali i alati za rad.

Cjelokupna obuka će se održavati u poslijepodnevnom terminu te će fond časova biti zadovoljen kroz mjesec dana. Trenutnim kapacitetom predviđeno je organizovanje i izvođenje edukacije za dvije grupe. Nakon odslušanog teoretskog, te rada na praktičnom dijelu edukacije učesnici će imati priliku testirati svoje znanje te za, uspješan prolaz, osigurati sertifikat.

Raspored predavanja možete pogledati ovdje.

Cijena kursa je 800 KM, dok je pristupanje polaganju završnog ispita 100 KM. Cijene su sa PDV-om.

Učesnici pored praktičnog i teoretskog znanja dobijaju i mogućnost  zaposlenja u domaćim i inostranim kompanijama kao i pisma preporuke za pojedine tematske cjeline obrađene na edukaciji. 

Prijava za Električare jake struje i eventualna pitanja vezana za edukacije slati na office@telemax.ba ili na broj telefona 051/222-550. Prijava treba da sadrži ime i prezime, kontakt telefon, email adresu. 

Predavanja počinju 04.04.2022. 

Plan i program za edukaciju iz jake struje možete preuzeti ovdje.