Novosti

Inovacije koncepta pametnih gradova, eng. smart city, omogućavaju gradskim upravama širom svijeta perspektivne nove načine interakcije sa građanima i poboljšanje...