BLOG

LED industrija prolazi kroz uzbudljiv period primjene posljednjih tehnoloških napredaka za inovaciju LED dizajna, boje, talasne dužine, eneregetske efikasnosti itd. Sve...

Inovacije koncepta pametnih gradova, eng. smart city, omogućavaju gradskim upravama širom svijeta perspektivne nove načine interakcije sa građanima i poboljšanje...