BLOG

Inovacije koncepta pametnih gradova, eng. smart city, omogućavaju gradskim upravama širom svijeta perspektivne nove načine interakcije sa građanima i poboljšanje...

Korištenje energije sunca posljednjih godina postaje sve aktuelnija tema, a dok neke zemlje prednjače u načinima upotrebe solarne energije, druge...